Avís Legal


Les relacions entre tirobladashooting.com/josepbladas.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics. presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, l'inici de cap lació comercial amb tirobladashooting.com/josepbladas.com.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web és titularitat de tirobladashooting.com/josepbladas.com i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, excepte consentiment per escrit detirobladashooting.com/josepbladas.com

Tirobladashooting.com/Josepbladas.com es reserva el dret a actualitzar, modificar la informació continguda en les seves pàgines web, podent no permetre l'accés a aquesta informació a alguns usuaris

Tirobladashooting.com/josepbladas.com no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir mitjançant enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de tirobladashooting.com/josepbladas.com.

La presència d'enllaços en les pàgines web de tirobladashooting.com/josepbladas.com només tenen una finalitat informativa.Fòrum


El fòrum de debat de Tirobladashooting.com-Josepbladas.com és un espai virtual pensat per a debatre lliurement sobre temes relacionats amb el món del tir al Plat.

Sobre l'idioma del fòrum, cada un és lliure d'expressar-se en l'idioma que cregui conveninte sempre que es mantingui el respecte i la correcció.

Tirobladashooting.com-Josepbladas.com es reserva el dret de traduir alguns missatges o eliminar-los si així ho creu convenient. Aquestes normes pretenen garantir el bon funcionament del fòrum així com la llibertat i el respecte de tots els usuaris. Per això, Tirobladashooting.com-Josepbladas.com es reserva el dret de suprimir també els següents missatges:

1. Els que suposin activitats il·legals.
2. Aquells que incitin a la violència i / o pràctiques negligents o irresponsables.
3. Els de caràcter ofensiu i els que incloguin insults o menyspreïn a altres persones o col·lectius.
4. Aquells que facilitin informació privada sobre alguna persona sense el seu consentiment.
5. Els que pretenguin impedir l'ús de la llibertat d'expressió d'altres participants.
6. Els que parlin de temes no relacionats amb la temàtica del fòrum.
7. Aquells que puguin ser considerats spam, publicitat, etc, ...

Tirobladashooting.com-Josepbladas.com es reserva el dret de modificar o introduir noves condicions d'ús, en qualsevol moment, per garantir el bon funcionament del fòrum.

Tirobladashooting.com-Josepbladas.com actua com a prestador d'un servei de comunicació entre els seus usuaris; no es fa responsable dels continguts que s'aboquin en aquest fòrum.


Protecció de dades de caracter personal


En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,Tirobladashooting.com, informa als seus clients que les dades personals que li facilitin seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Tirobladashooting.com.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i complir amb la normativa fiscal i comptable. NO s'utilitzen ni per a ofertes comercials ni en cap altre sentit.

Tirobladashooting.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de Tirobladashooting.com podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, comunicant-lo per escrit a la nostra adreça de correu electrònic a tirobladashooting@gmail.com o comunicant-ho per escrit a Tirobladashooting.com C/ La Rutlla 43 1er 1ª 08221 Terrassa-Barcelona
Tel. de contacte: 607085305


 
 
 
© Josep Bladas. Tots els drets reservats